Filmový kvíz

Víteje!

Máte rádi české filmy? My ano a proto jsme připravili následující filmové kvízy. Můµete si vyzkou±et jak jste na tom se znalostí českých filmů. My±lenka je taková, µe v kaµdém kvízu je 20 ukázek z českých filmů a Vy k nim máte doplnit příslu±ný název. V jednom kvízu hádate podle obrázku a ve druhém podle zvukové ukázky. Filmy jsou z různého období české a československé filmové tvorby, cizí filmy zde nenajdete.

Co z toho?

No jistě se odreagujete při hádání názvů filmů, které jsou místy skutečně zapeklité, ale předev±ím můµete zjistit jestli jste opravdovými odborníky na české filmy. Dole na konci stránky najdete počet Va±ich správných odpovědí. Pokud dovedete uhodnout v±echny filmy, tak jste skutečnými filmovými znalci ;-) Nezbývá neľ popřát hodně zábavy a hlavně ±těstí!

Obrázkové kvízy Obrázkové kvízy   Audio kvíz Audio kvíz